გარეშე: ბიბლიის გამოკითხვა

1 მატიანე წიგნის რეზიუმე

შეგიძლიათ შეაჯამოთ წიგნი 1 მატიანე (1ქრონიკები)? ვინ დაწერა 1 ქრონიკა? რას ეხება წიგნი 1 მატიანე?

დაწვრილებით

1 კორინთელთა წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ 1 კორინთელთა წიგნი (1 კორინთელები)? ვინ დაწერა 1 კორინთელები? რას ეხება 1 კორინთელთა წიგნი?

დაწვრილებით

1 იოანეს წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ 1 იოანეს წიგნი (1იოანე)? ვინ დაწერა 1 იოანე? რას ეხება 1 იოანეს წიგნი?

დაწვრილებით

1 მეფეთა წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ 1 მეფეთა წიგნი (1 მეფეები)? ვინ დაწერა 1 მეფეები? რას ეხება 1 მეფეთა წიგნი?

დაწვრილებით

1 პეტრეს წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ 1 პეტრეს წიგნი (1 პეტრე)? ვინ დაწერა 1 პეტრე? რას ეხება 1 პეტრეს წიგნი?

დაწვრილებით

1 სამუელის წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ 1 სამუელის წიგნი (1 სამუელი)? ვინ დაწერა 1 სამუელი? რას ეხება 1 სამუელის წიგნი?

დაწვრილებით

1 თესალონიკელთა წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ 1 თესალონიკელთა წიგნი (1 თესალონიკელთა)? ვინ დაწერა 1 თესალონიკელები? რას ეხება 1 თესალონიკელთა წიგნი?

დაწვრილებით

1 ტიმოთეს წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ 1 ტიმოთეს წიგნი (1 ტიმოთე)? ვინ დაწერა 1 ტიმოთე? რას ეხება 1 ტიმოთეს წიგნი?

დაწვრილებით

2 კორინთელთა წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ 2 კორინთელთა წიგნი (2 კორინთელები)? ვინ დაწერა 2 კორინთელები? რას ეხება 2 კორინთელთა წიგნი?

დაწვრილებით

2 მატიანეს წიგნის რეზიუმე

შეგიძლიათ შეაჯამოთ წიგნი 2 მატიანე (2ქრონიკები)? ვინ დაწერა 2 ქრონიკა? რას ეხება წიგნი 2 მატიანე?

დაწვრილებით

2 იოანეს წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ 2 იოანეს წიგნი (2იოანე)? ვინ დაწერა 2 იოანე? რას ეხება 2 იოანეს წიგნი?

დაწვრილებით

2 მეფეთა წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ წიგნი 2 მეფეთა (2 მეფეთა)? ვინ დაწერა 2 მეფე? რა არის წიგნი 2 მეფეთა შესახებ?

დაწვრილებით

2 პეტრეს წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ 2 პეტრეს წიგნი (2 პეტრე)? ვინ დაწერა 2 პეტრე? რას ეხება 2 პეტრეს წიგნი?

დაწვრილებით

2 სამუელის წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ 2 სამუელის წიგნი (2 სამუელი)? ვინ დაწერა 2 სამუელი? რას ეხება 2 სამუელის წიგნი?

დაწვრილებით

2 თესალონიკელთა წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ 2 თესალონიკელთა წიგნი (2 თესალონიკელთა)? ვინ დაწერა 2 თესალონიკელი? რას ეხება 2 თესალონიკელთა წიგნი?

დაწვრილებით

2 ტიმოთეს წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ 2 ტიმოთეს წიგნი (2 ტიმოთე)? ვინ დაწერა 2 ტიმოთეს? რა არის წიგნი 2 ტიმოთეს შესახებ?

დაწვრილებით

მე-3 იოანეს წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ მე-3 იოანეს წიგნი (3იოანე)? ვინ დაწერა 3 იოანე? რას ეხება მე-3 იოანეს წიგნი?

დაწვრილებით

საქმეების წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ საქმეების წიგნი? ვინ დაწერა საქმეები? რას ეხება საქმეების წიგნი?

დაწვრილებით

ამოსის წიგნის რეზიუმე

შეგიძლიათ შეაჯამოთ ამოსის წიგნი? ვინ დაწერა ამოსი? რას ეხება ამოსის წიგნი?

დაწვრილებით

კოლოსელების წიგნის რეზიუმე

შეგიძლიათ შეაჯამოთ კოლოსელების წიგნი? ვინ დაწერა კოლოსელები? რაზეა საუბარი კოლოსელების წიგნში?

დაწვრილებით
Top