გარეშე: ბიბლია

რას ნიშნავს 11:11 ბიბლიაში?

რას ნიშნავს 11:11 ბიბლიაში? არის თუ არა რაიმე მნიშვნელობა ბიბლიაში 11-11/1111?

დაწვრილებით

რა არის 21-ე საუკუნის მეფე ჯეიმსის ვერსია (KJ21)?

რა არის 21-ე საუკუნის მეფე ჯეიმსის ვერსია (KJ21)? არის თუ არა 21-ე საუკუნის მეფე ჯეიმსის ვერსია ბიბლიის კარგი და ზუსტი თარგმანი?

დაწვრილებით

რა არის ბიბლიის 66 წიგნიდან თითოეულის სწრაფი შეჯამება?

რა არის ბიბლიის 66 წიგნიდან თითოეულის სწრაფი შეჯამება? რას ეხება ბიბლიის 66 წიგნიდან თითოეული?

დაწვრილებით

რა სჭირს ალეგორიული ინტერპრეტაციის მეთოდს?

რა სჭირს ალეგორიული ინტერპრეტაციის მეთოდს? ბიბლია ალეგორიულად უნდა იყოს განმარტებული? ალეგორიული ინტერპრეტაცია ძალიან სუბიექტურია?

დაწვრილებით

რა არის ამერიკული სტანდარტული ვერსია (ASV)?

რა არის ამერიკული სტანდარტული ვერსია (ASV)? არის თუ არა ამერიკული სტანდარტული ვერსია ბიბლიის კარგი და ზუსტი თარგმანი?

დაწვრილებით

რა არის გაძლიერებული ბიბლია (AMP)?

რა არის გაძლიერებული ბიბლია (AMP)? არის თუ არა Amplified Bible ბიბლიის კარგი და ზუსტი თარგმანი?

დაწვრილებით

რა არის ანტითეტური პარალელიზმი ებრაულ პოეზიაში?

რა არის ანტითეტური პარალელიზმი ებრაულ პოეზიაში? როგორ გავიგო ფსალმუნებსა და ანდაზებში გამოყენებული პარალელიზმი?

დაწვრილებით

რა არის ანტიტიპი ბიბლიაში?

რა არის ანტიტიპი ბიბლიაში? რომელია ბიბლიის ანტიტიპები?

დაწვრილებით

რა არის აპოკრიფული სახარებები?

რა არის აპოკრიფული სახარებები? უნდა შევიდეს თუ არა აპოკრიფული სახარებები ბიბლიაში? რატომ უარყვეს აპოკრიფული სახარებები ადრეულმა ეკლესიამ?

დაწვრილებით

რა არის აპოკრიფები / დეიტეროკანონიკური წიგნები?

ეკუთვნის თუ არა ბიბლიას აპოკრიფული/დეტეროკანონიკური (დეიტეროკანონი) წიგნები? რატომ აქვს კათოლიკურ ბიბლიას უფრო მეტი წიგნი, ვიდრე პროტესტანტულ ბიბლიას?

დაწვრილებით

რა არის იოანეს აპოკრიფონი?

რა არის იოანეს აპოკრიფონი? უნდა შევიდეს თუ არა ბიბლიაში იოანეს აპოკრიფონი? რატომ უარყო იოანეს აპოკრიფონი ადრეულმა ეკლესიამ?

დაწვრილებით

რა არის ბიბლიის ჩემს ცხოვრებაში გამოყენების გასაღები?

რა არის ბიბლიის ჩემს ცხოვრებაში გამოყენების გასაღები? როგორ შემიძლია გამოვიყენო ღვთის სიტყვა ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში?

დაწვრილებით

რა არის არამეული პირველობა?

რა არის არამეული პირველობა? დაიწერა თუ არა ახალი აღთქმა თავდაპირველად არამეულ ენაზე? რა არის პეშიტა? რა არის პეშიტას პირველობა?

დაწვრილებით

რა არის ბელი და დრაკონი?

რა არის ბელი და დრაკონი? უნდა იყოს თუ არა ბელი და დრაკონი ბიბლიაში? რატომ არ შეიცავს პროტესტანტულ ბიბლიას ბელი და დრაკონი?

დაწვრილებით

რა არის კურთხევა ბიბლიაში?

რა არის კურთხევა ბიბლიაში? რომელია ბიბლიის ზოგიერთი პოპულარული კურთხევა?

დაწვრილებით

რა არის Berean Study Bible (BSB)?

რა არის Berean Study Bible (BSB)? არის თუ არა Berean Study Bible ბიბლიის კარგი და ზუსტი თარგმანი?

დაწვრილებით

შეიცავს ბიბლია ალეგორიას?

შეიცავს ბიბლია ალეგორიას? რა არის ბიბლიის ზოგიერთი ალეგორია? ბიბლიის ზოგიერთი ნაწილი ალეგორიულად უნდა იქნას განმარტებული?

დაწვრილებით

როგორ შეგვიძლია გავიგოთ, ბიბლიის რომელი ნაწილები გვეხება დღეს?

როგორ შეგვიძლია გავიგოთ, ბიბლიის რომელი ნაწილები გვეხება დღეს? ბიბლიის რომელი ნაწილია უშუალოდ ჩვენთვის დღეს?

დაწვრილებით

ვინ იყვნენ ბიბლიის წიგნების ავტორები?

ვინ იყვნენ ბიბლიის წიგნების ავტორები? ვინ დაწერა ბიბლიის წიგნები? რამდენი განსხვავებული ადამიანი იყო ბიბლიის ავტორი?

დაწვრილებით

რა არის ბიბლია ძირითად ინგლისურ ენაზე (BBE)?

რა არის ბიბლია ძირითად ინგლისურ ენაზე (BBE)? არის ბიბლია საბაზისო ინგლისურ ენაზე ბიბლიის კარგი და ზუსტი თარგმანი?

დაწვრილებით
Top