გარეშე: ცრუ დოქტრინა

რა არის სამოთხის სასამართლოები?

რა არის სამოთხის სასამართლოები? არის ფრაზა სამოთხის სასამართლოები ბიბლიაში?

დაწვრილებით
Top