გარეშე: ჯანმრთელობა

რა არის ადლერული თერაპია (ან ინდივიდუალური ფსიქოლოგია) და არის თუ არა ის ბიბლიური?

რა არის ადლერული თერაპია (ან ინდივიდუალური ფსიქოლოგია) და არის თუ არა ის ბიბლიური? არის თუ არა ადლერის თერაპიის რომელიმე ნაწილი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ქრისტიანულ კონსულტაციაში?

დაწვრილებით

როგორ ადარებს ანონიმური ალკოჰოლიკები ბიბლიას?

როგორ ადარებს ანონიმური ალკოჰოლიკები ბიბლიას? არის თუ არა ანონიმური ალკოჰოლიკები ბიბლიაზე დაფუძნებული პროგრამა?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია სიბრაზის შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია სიბრაზის შესახებ? რას ამბობს ბიბლია სიბრაზის ღვთიური გზით მოპყრობის შესახებ?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია შფოთვაზე?

რას ამბობს ბიბლია შფოთვაზე? არასწორია ქრისტიანისთვის შფოთვის გრძნობა? რა განსხვავებაა შფოთვასა და შფოთვას შორის?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია შფოთვაზე?

რას ამბობს ბიბლია შფოთვაზე / შფოთვაზე? როგორ შევაჩეროთ შფოთვა? როგორ შეუძლია ქრისტიანს დაძლიოს შფოთვა და შფოთვა?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია არომათერაპიაზე?

რას ამბობს ბიბლია არომათერაპიაზე? არომათერაპია შეიძლება განიხილოს ქრისტიანმა?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია გატეხვის შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია გატეხვის შესახებ? როგორ შეუძლია ქრისტიანს დაძლიოს გატეხვა?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია დამწვრობის შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია დამწვრობის შესახებ? როგორ შეუძლია ქრისტიანს თავი აარიდოს დამწვრობას?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია კიბოს შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია კიბოს შესახებ? როგორ შეიძლება ქრისტიანმა მოიპოვოს ძალა და სიმშვიდე კიბოს დიაგნოზის დროს?

დაწვრილებით

როგორ შეუძლია ბიბლიას ნუგეშისცემა რთულ დროს?

როგორ შეუძლია ბიბლიას ნუგეშისცემა რთულ დროს? როგორ გვანუგეშებს ბიბლია განსაცდელებისა და გასაჭირის წინაშე?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია თავდაჯერებულობაზე?

რას ამბობს ბიბლია თავდაჯერებულობაზე? უნდა იყოს თუ არა ქრისტიანი თავდაჯერებული? რა განსხვავებაა თავდაჯერებულობასა და ქედმაღლობას/სიამაყეს შორის?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია თანაგრძნობაზე?

რას ამბობს ბიბლია თანაგრძნობაზე? უნდა შეეძლოთ ქრისტიანებს სხვების თანაგრძნობა?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ეთერზეთებზე?

რას ამბობს ბიბლია ეთერზეთებზე? არის თუ არა ეთერზეთები ის, რაც შეიძლება ქრისტიანმა გამოიყენოს?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია წარუმატებლობის შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია წარუმატებლობის შესახებ? როგორ შეუძლია ქრისტიანს დაძლიოს წარუმატებლობის შიში?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ბიბლიაში შიმშილის შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია შიმშილის შესახებ? რამდენი შიმშილობაა ჩაწერილი ბიბლიაში?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია დაღლილობის შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია დაღლილობის შესახებ? არსებობს ბიბლიური გამოსავალი მუდმივად დაღლილობის გრძნობისთვის?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია შიშზე?

რას ამბობს ბიბლია შიშზე? როგორ ვიპოვო გამბედაობა, სიმშვიდე და ძალა ქრისტესთან ჩემი ურთიერთობით?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია დანებების შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია დანებების შესახებ? როგორ ვისწავლო მოთმინება, როცა დანებების სურვილი მაქვს?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია მწუხარების შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია მწუხარების შესახებ? როდის არის მიზანშეწონილი ქრისტიანისთვის განიცადოს და/ან შეებრძოლოს მწუხარებას?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ჯანმრთელობაზე?

რას ამბობს ბიბლია ჯანმრთელობაზე? მნიშვნელოვანია თუ არა ქრისტეს მორწმუნეებისთვის ფიზიკურად ჯანმრთელები?

დაწვრილებით
Top