გარეშე: ცხოვრება

რა არის მარხვის კალენდარი?

რა არის მარხვის კალენდარი? როგორ უკავშირდება მარხვის კალენდარი შობას?

დაწვრილებით

რა არის მოწყალება?

რა არის მოწყალება? რა არის მოწყალება? ავალებს ბიბლია ქრისტიანებს მოწყალების გაცემას?

დაწვრილებით

რა არის ნაცარი ოთხშაბათი?

რა არის ნაცარი ოთხშაბათი? რატომ გაძლევს მღვდელი ფერფლის ლაქას შენს შუბლზე ფერფლის ოთხშაბათს?

დაწვრილებით

შეუძლიათ ქრისტიანებს იცხოვრონ საუკეთესო ცხოვრებით ახლა?

შეუძლიათ ქრისტიანებს იცხოვრონ საუკეთესო ცხოვრებით ახლა? არის ღმერთის სურვილი, რომ ჩვენ ყოველთვის მდიდრები და ჯანმრთელები ვიყოთ?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია მიღებაზე?

რას ამბობს ბიბლია მიღებაზე? როგორ ვისწავლო ღვთის ნების მიღება პასიურობის გარეშე?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ალტრუიზმზე?

რას ამბობს ბიბლია ალტრუიზმზე? უნდა იყვნენ თუ არა ქრისტიანები ალტრუისტები?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ამბიციაზე?

რას ამბობს ბიბლია ამბიციაზე? არასწორია იყო ამბიციური? რა არის სათანადო ბიბლიური ამბიცია?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია დამოკიდებულებაზე?

რას ამბობს ბიბლია დამოკიდებულებაზე? როგორ შეგვიძლია, როგორც ქრისტიანებმა, დავრწმუნდეთ, რომ ჩვენი დამოკიდებულება ბიბლიაზეა დაფუძნებული?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია მოწყენილობის შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია მოწყენილობის შესახებ? მოსაწყენია თუ არა ღვთისთვის ცხოვრება?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია მამაცობის შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია მამაცობის შესახებ? რას ამბობს ბიბლია მამაცობის შესახებ?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ცვლილებაზე?

რას ამბობს ბიბლია ცვლილებაზე? რა არის ბიბლიაში ცვლილებების ნათელი მაგალითები?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ქველმოქმედებაზე?

რას ამბობს ბიბლია ქველმოქმედებაზე? რას ნიშნავს ქველმოქმედება ბიბლიის მეფე ჯეიმსის ვერსიაში?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია უბიწოების შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია უბიწოების შესახებ? რას ნიშნავს იყო სისუფთავე? რატომ არის ხაზგასმული უბიწოება ქრისტიანობაში?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ტანსაცმელზე?

რას ამბობს ბიბლია ტანსაცმელზე? როგორ ითამაშა ტანსაცმელმა კაცობრიობასთან ღმერთის ურთიერთობის ისტორიაში მთავარი როლი?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ვალდებულებაზე?

რას ამბობს ბიბლია ვალდებულებაზე/გადაწყვეტილებაზე? რატომ არის თქვენი ვალდებულებების შესრულება ასე მნიშვნელოვანი?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია კომუნიკაციის შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია კომუნიკაციის შესახებ? რა არის ბიბლიური პრინციპები კომუნიკაციასთან დაკავშირებით?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია კონფიდენციალურობის შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია კონფიდენციალურობის შესახებ? რას ამბობს ბიბლია მნიშვნელოვანი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის შესახებ?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია კმაყოფილებაზე?

რას ამბობს ბიბლია კმაყოფილებაზე? როგორ ვისწავლო კმაყოფილი ვიყო, როცა არ მომწონს ან არ მესმის ჩემს გარშემო მიმდინარე მოვლენები?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია გამბედაობაზე?

რას ამბობს ბიბლია გამბედაობაზე? როგორ შეიძლება ქრისტიანი გახდეს უფრო გაბედული?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია გადაწყვეტილების მიღების შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია გადაწყვეტილების მიღების შესახებ? როგორ მივიღო გონივრული და ღვთიური გადაწყვეტილებები? რა ხელმძღვანელობას გვაძლევს ბიბლია?

დაწვრილებით
Top