გარეშე: სხვადასხვა

იესო დაიბადა 25 დეკემბერს? 25 დეკემბერი არის იესოს დაბადების დღე?

იესო დაიბადა 25 დეკემბერს? 25 დეკემბერი არის იესოს დაბადების დღე? როგორ აირჩიეს 25 დეკემბერი იესოს დაბადების აღსანიშნავად?

დაწვრილებით

რატომ დაიბადა იესო ბაგაში?

რატომ დაიბადა იესო ბაგაში? რა უნდა ვისწავლოთ იესოს დაბადების მოკრძალებული ვითარებიდან?

დაწვრილებით

რა არის ლავერი ბიბლიაში?

რა არის ლავერი ბიბლიაში? რა იყო ბიბლიაში ლავერის დანიშნულება?

დაწვრილებით

რატომ არ მიეცა მოსეს აღთქმულ ქვეყანაში შესვლის უფლება?

რატომ არ მიეცა მოსეს აღთქმულ ქვეყანაში შესვლის უფლება? რა ცოდვა ჩაიდინა მოსემ, რამაც ღმერთმა მოსეს ასეთი მკაცრი სასჯელი დააკისრა?

დაწვრილებით

რას ნიშნავს ნოელი?

რას ნიშნავს ნოელი? რა არის სიტყვა ნოელის წარმოშობა? როგორ უკავშირდება ნოელი შობას?

დაწვრილებით

რა არის უცხოელი ბიბლიაში?

რა არის უცხოელი ბიბლიაში? რას ამბობს ბიბლია უცხოელებზე? რა გზებით ცხოვრობენ ქრისტიანები ამ სამყაროში?

დაწვრილებით

რა იყო ბეთლემის ვარსკვლავი?

რა იყო ბეთლემის ვარსკვლავი? როგორ შეეძლო ვარსკვლავს მოგვები კონკრეტულ ადგილას გაუძღვეს?

დაწვრილებით

რას ნიშნავს, რომ ჩვილი იესო იყო გახვეული სამოსში?

რას ნიშნავს, რომ ჩვილი იესო იყო გახვეული სამოსში? არის თუ არა რაიმე სიმბოლიზმი იმ კუბოში, რომლითაც იესო იყო გახვეული?

დაწვრილებით

მეორდება თუ არა ათი მცნება ახალ აღთქმაში?

მეორდება თუ არა ათი მცნება ახალ აღთქმაში? რატომ მეორდება ახალ აღთქმაში ათი მცნებიდან მხოლოდ ცხრა?

დაწვრილებით

რა არის ხარება?

რა არის ხარება? რატომ არის ანგელოზის გაბრიელის გაგზავნა მარიამისადმი ცნობილი ხარების სახელით?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია სამ ბრძენზე (მოგებზე)?

რას ამბობს ბიბლია სამ ბრძენზე (მოგებზე)? საიდან გაჩნდა სამი ბრძენი? რამ მიიყვანა მოგვებმა ჩვილი იესო?

დაწვრილებით

იესო მართლაც სექტემბერში დაიბადა?

იესო მართლაც სექტემბერში დაიბადა? რა კავშირი აქვს ზაქარიას და მღვდლების მსახურებას აბიას განყოფილებაში, როდესაც იესო დაიბადა?

დაწვრილებით

რას ნიშნავს ისრაელი ბიბლიაში?

რას ნიშნავს ისრაელი ბიბლიაში? რას ნიშნავს სიტყვა ისრაელი ბიბლიაში?

დაწვრილებით

რატომ მიუტანეს მოგვებმა იესოს ოქრო, საკმეველი და მურა?

რატომ მიუტანეს მოგვებმა იესოს ოქრო, საკმეველი და მურა? რა მნიშვნელობა/მნიშვნელობა ჰქონდა სამივე საჩუქრიდან თითოეულს?

დაწვრილებით
Top