გარეშე: კითხვები

არის ვებ გვერდი დაკავშირებული ბიბლიის პასუხების ადამიანთან, ჰენკ ჰანეგრააფთან?

არის ვებ გვერდი დაკავშირებული ბიბლიის პასუხების ადამიანთან, ჰენკ ჰანეგრააფთან? არსებობს რაიმე კავშირი ვებსაიტსა და Bible Answer Man-ის მაუწყებლობას შორის?

დაწვრილებით
Top