გარეშე: ღვთისმეტყველება

რა არის აბრაამის შეთანხმება?

რა არის აბრაამის შეთანხმება? როგორ უკავშირდება აბრაამის შეთანხმება პრემილენიალიზმსა და ამილენალიზმს?

დაწვრილებით

რა არის მადლის ხანა?

რა არის მადლის ხანა? რა არის მადლის ხანის გამორჩეული თვისებები?

დაწვრილებით

რა არის ამილენიალიზმი?

რა არის ამილენიალიზმი? რით განსხვავდება ამილენიალიზმი პრემილენიალიზმისა და პოსტმილენიალიზმისგან?

დაწვრილებით

რა არის ანტინომიზმი?

რა არის ანტინომიზმი (ანტინომიანიზმი)? რისი სჯერათ ანტინომიებს? თუ ქრისტიანები არ ექვემდებარებიან ძველი აღთქმის კანონს, რა უშლის ხელს ქრისტიანებს იცხოვრონ ისე, როგორც უნდათ?

დაწვრილებით

რა არის აპოფატური თეოლოგია?

რა არის აპოფატური თეოლოგია? რა განსხვავებაა აპოფატიკურ და კატაფატიკურ თეოლოგიას შორის?

დაწვრილებით

რა არის სამოციქულო მოძღვრება?

რა არის სამოციქულო მოძღვრება? არის თუ არა სამოციქულო დოქტრინა მხოლოდ ის, რაც მოციქულებმა ასწავლეს ახალ აღთქმაში ჩაწერილი?

დაწვრილებით

რა არის არმინიანიზმი და არის თუ არა ის ბიბლიური?

რა არის არმინიანიზმი და არის თუ არა ის ბიბლიური? რით განსხვავდება კალვინიზმი არმინიანიზმისგან?

დაწვრილებით

რა არის რწმენის სტატიები?

რა არის რწმენის სტატიები? რატომ არის მნიშვნელოვანი ეკლესიისთვის ან მსახურებისთვის რწმენის მუხლი?

დაწვრილებით

რა არის სხვადასხვა თეორიები გამოსყიდვის შესახებ?

რა არის სხვადასხვა თეორიები გამოსყიდვის შესახებ? იყო თუ არა გამოსყიდვა სატანის გამოსასყიდი? იყო თუ არა გამოსყიდვა სასჯელის ჩანაცვლება?

დაწვრილებით

რა არის აღთქმები ბიბლიაში?

რა არის აღთქმები ბიბლიაში? როგორ უკავშირდება ბიბლიაში შეთანხმებები პრემილენიალიზმსა და ამილენალიზმს?

დაწვრილებით

რა არის ბიბლიური თეოლოგია?

რა არის ბიბლიური თეოლოგია? რით განსხვავდება ბიბლიური თეოლოგია სისტემური თეოლოგიისგან?

დაწვრილებით

რა არის შავი განმათავისუფლებელი თეოლოგია?

რა არის შავი განმათავისუფლებელი თეოლოგია? არის სახარების ფოკუსირება ხალხის სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური უსამართლობისგან თავის დახსნაზე?

დაწვრილებით

რატომ არის ქრისტიანული დოქტრინა ასე გამყოფი?

რატომ არის ქრისტიანული დოქტრინა ასე გამყოფი? რატომ უსვამს ხაზს ზოგიერთი ქრისტიანი დოქტრინას ასე დიდად? რატომ არის საღი დოქტრინა მნიშვნელოვანი?

დაწვრილებით

ქრისტიანული ღვთისმეტყველება

რა არის ქრისტიანული თეოლოგიის სხვადასხვა დაყოფა? ქრისტიანული თეოლოგიის რეზიუმეები მოგიტანეთ ვებსაიტმა!

დაწვრილებით

რას ნიშნავს ქრისტეს ვიქტორი?

რას ნიშნავს ქრისტეს ვიქტორი? რა არის ქრისტეს ვიქტორის გამოსყიდვის თეორია?

დაწვრილებით

რა არის ეკლესიის ხანა?

რა არის ეკლესიის ხანა? სად ჯდება ეკლესიის ხანა ბიბლიურ ისტორიაში? რა როლი აქვს ეკლესიას ღვთის გეგმაში?

დაწვრილებით

რა არის საერთო მადლი?

რა არის საერთო მადლი? ავლენს ღმერთი მადლის ხარისხს ყველა ადამიანის მიმართ, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ დროს?

დაწვრილებით

რა არის კალვინიზმი და არის თუ არა ის ბიბლიური?

რა არის კალვინიზმი და არის თუ არა ის ბიბლიური? რა არის კალვინიზმის ხუთი წერტილი (TULIP / T.U.L.I.P.)? რით განსხვავდება კალვინიზმი არმინიანიზმისგან?

დაწვრილებით

კალვინიზმი არმინიანიზმის წინააღმდეგ - რომელი შეხედულებაა სწორი?

კალვინიზმი არმინიანიზმის წინააღმდეგ - რომელი შეხედულებაა სწორი? რა არის კალვინიზმის ხუთი პუნქტი არმინიანიზმის ხუთი წერტილის წინააღმდეგ?

დაწვრილებით

რა არის კალვინისტი?

რა არის კალვინისტი? რისი სწამთ კალვინისტებს? რა არის ძირითადი განსხვავებები კალვინისტებსა და სხვა ქრისტიანებს შორის?

დაწვრილებით
Top