რას ამბობს ბიბლია ცხვირწინ?

რას ამბობს ბიბლია ცხვირწინ? უპასუხეცხვირის ყოფა არის სასაუბრო ფრაზა, რომელიც ბიბლიაში არ გვხვდება. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანი არის ცხვირიანი (ანუ ცხვირიანი), ეს ზოგადად ნიშნავს, რომ ის ზედმეტად ცნობისმოყვარეა. ცბიერი ადამიანი ერევა საქმეში, რომელიც მას არ ეხება, გვთავაზობს არასასურველ მოსაზრებებს ან სვამს ძალიან პირად კითხვებს. პავლე ახსენებს ქვრივებს, რომლებსაც შეიძლება ეწოდოს ცხვირსახოცი — მათ, ვისაც უსაქმურობისა და კარდაკარ სიარულის ჩვევა აქვს. და არა მარტო უსაქმურები ხდებიან, არამედ საქმიანები, რომლებიც სისულელეს ლაპარაკობენ და ამბობენ იმას, რაც არ უნდა (1 ტიმოთე 5:13). დაკავებული ადამიანი, რომელიც ერევა სხვის ცხოვრებაში და ერევა იმაში, რაც მას არ ეხება, ცბიერია და ბიბლია ამბობს, რომ ასეთი არ იყოს.რასაკვირველია, მხოლოდ ქვრივებს არ შეუძლიათ ცხვირის ყოფნის ჩვევა. ადამიანები შეიძლება აღმოჩნდეთ, რომ არიან ცხვირსახოები ყველანაირ სიტუაციაში - ოფისები, ეკლესიები, ოჯახები და სოციალური მედია ყველა შეიცავს ცხვირწინ ადამიანებს. ცხვირის ყოფნის მოტივი შეიძლება იყოს მოწყენილობა, საკუთარი ცხოვრებით უკმაყოფილება ან სხვებზე გავლენის მოხდენის სურვილი. პავლეს გამოსავალი ტიმოთეს ეკლესიაში დაკავებული ადამიანებისთვის იგივე გამოსავალია დღევანდელი ცხვირსახოცი ადამიანებისთვის: იპოვნეთ რაიმე მომგებიანი გასაკეთებლად (1 ტიმოთე 5:14).

ცბიერი შეიძლება საკმარისად უვნებელი ჩანდეს, მაგრამ საინტერესოა, რომ ბიბლია უსაქმურობას ბოროტებას უკავშირებს. პავლე ეუბნება ქალებს ტიმოთეს ეკლესიაში, რომ იყვნენ დაკავებულნი თავიანთი ოჯახებით და ამიტომ არ მისცენ მტერს ცილისწამების შესაძლებლობა (1 ტიმოთე 5:14). იგავების დამწერი ამბობს: გარყვნილი ადამიანი იწვევს კონფლიქტს და ჭორი აშორებს ახლო მეგობრებს (იგავები 16:28), ხოლო პავლე ცილისწამებასა და ჭორას აიგივებს სისულელესთან, ბოროტებასთან და მკვლელობასთან, ცოდვასთან (რომაელთა 1:29–32). რაც იწვევს სულიერ სიკვდილს.ადამიანებს შეუძლიათ დაუსვან პირადი კითხვები გულწრფელი რჩევისა და დახმარების მცდელობისთვის - ეს არ არის ცელქი. ცბიერი ადამიანი ცდილობს გააცნობიეროს პირადი დეტალები, რომლებიც შემდეგ შეუძლიათ სხვებს გაუზიარონ გართობის მიზნით. მნიშვნელოვანია, არ იყოთ ცხვირსახოცი ან მეგობრობდეთ ჭორაობას, რადგან ცუდი საზოგადოება აფუჭებს კარგ ხასიათს (1 კორინთელები 15:33) და ადვილია შეგაწუხოთ ის, ვისაც მხოლოდ აინტერესებს, რომ იყოს ცხვირი. ინფორმაცია უნდა იყოს მიწოდებული და მიღებული საჭიროებისამებრ.

Top