რა განსხვავებაა ნიჭსა და სულიერ საჩუქარს შორის?

რა განსხვავებაა ნიჭსა და სულიერ საჩუქარს შორის? უპასუხენიჭებსა და სულიერ საჩუქრებს შორის არის მსგავსება და განსხვავება. ორივე ღვთის საჩუქარია. ორივე იზრდება ეფექტურობით გამოყენებასთან ერთად. ორივე განკუთვნილია სხვების სახელით გამოსაყენებლად და არა ეგოისტური მიზნებისთვის. პირველ კორინთელთა 12:7-ში ნათქვამია, რომ სულიერი საჩუქრები მოცემულია სხვების სასარგებლოდ და არა ჩვენთვის. ვინაიდან ორი დიდი მცნება ეხება ღმერთის და სხვების სიყვარულს, აქედან გამომდინარეობს, რომ ადამიანმა უნდა გამოიყენოს თავისი ნიჭი ამ მიზნებისთვის. მაგრამ ვის და როდის ეძლევა ნიჭი და სულიერი საჩუქრები განსხვავდება. ადამიანს (მიუხედავად იმისა, თუ რა რწმენა აქვს ღმერთს ან ქრისტეს) ენიჭება ბუნებრივ ნიჭს გენეტიკის (ზოგიერთს აქვს ბუნებრივი უნარი მუსიკაში, ხელოვნებაში ან მათემატიკაში) და გარემოცვაში (მუსიკალურ ოჯახში აღზრდა ხელს შეუწყობს) ერთი მუსიკის ნიჭის განვითარებაში), ან იმიტომ, რომ ღმერთს სურდა გარკვეული ნიჭით დაჯილდოვებულიყო გარკვეული ადამიანები (მაგალითად, ბეზალელი გამოსვლაში 31:1-6). სულიერი ძღვენი ყველა მორწმუნეს ეძლევა სულიწმიდის მიერ (რომაელთა 12:3, 6) იმ დროს, როდესაც ისინი სწამთ ქრისტეს ცოდვების მიტევებისთვის. იმ მომენტში, სულიწმიდა აძლევს ახალ მორწმუნეს სულიერ ძღვენ(ებ)ს, რომელიც მას სურს ჰქონდეს მორწმუნე (1 კორინთელთა 12:11).რომაელთა 12:3-8 ჩამოთვლილია სულიერი საჩუქრები შემდეგნაირად: წინასწარმეტყველება, სხვების მსახურება (ზოგადი გაგებით), სწავლება, შეგონება, კეთილშობილება, ლიდერობა და წყალობის გამოვლენა. პირველ კორინთელთა 12:8-11 ჩამოთვლილია საჩუქრები, როგორც სიბრძნის სიტყვა (სულიერი სიბრძნის გადმოცემის უნარი), ცოდნის სიტყვა (პრაქტიკული ჭეშმარიტების გადმოცემის უნარი), რწმენა (არაჩვეულებრივი ნდობა ღმერთზე), სასწაულების მოქმედი, წინასწარმეტყველება, სულების, ენების გარჩევა (არ შესწავლილი ენაზე საუბრის უნარი) და ენების ინტერპრეტაცია. მესამე სია გვხვდება ეფესელთა 4:10-12-ში, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ღმერთი აძლევს თავის ეკლესიას მოციქულებს, წინასწარმეტყველებს, მახარებლებს და მოძღვარ-მასწავლებლებს. ასევე ჩნდება კითხვა, რამდენი სულიერი ძღვენი არსებობს, რადგან ორი იდენტური სია არ არის. ასევე შესაძლებელია, რომ ბიბლიური სიები არ იყოს ამომწურავი, რომ არსებობს დამატებითი სულიერი საჩუქრები, რაც ბიბლიაშია ნახსენები.

მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანს შეუძლია განავითაროს თავისი ნიჭი და მოგვიანებით მიმართოს თავის პროფესიას ან ჰობის ამ მიმართულებით, სულიწმიდის მიერ სულიერი საჩუქრები მიენიჭა ქრისტეს ეკლესიის ასაშენებლად. ამით, ყველა ქრისტიანმა უნდა ითამაშოს აქტიური მონაწილეობა ქრისტეს სახარების წინსვლაში. ყველა მოწოდებულია და აღჭურვილია მსახურებაში ჩართვისთვის (ეფესოელები 4:12). ყველა დაჯილდოვებულია ისე, რომ მათ შეუძლიათ წვლილი შეიტანონ ქრისტეს საქმეში მადლიერების გამო იმ ყველაფრისთვის, რაც მან გააკეთა მათთვის. ამით ისინი ასევე პოულობენ სრულყოფილებას ცხოვრებაში ქრისტესთვის შრომით. ეკლესიის წინამძღოლების ამოცანაა დაეხმარონ წმინდანთა აღზრდაში, რათა ისინი უფრო მეტად იყვნენ აღჭურვილნი იმ მსახურებისთვის, რისთვისაც ღმერთმა მათ მოუწოდა. სულიერი საჩუქრების სავარაუდო შედეგია ის, რომ ეკლესიამ, როგორც მთლიანმა, შეიძლება გაიზარდოს, გაძლიერდეს ქრისტეს სხეულის თითოეული წევრის ერთობლივი მიწოდებით.შევაჯამოთ განსხვავებები სულიერ ძღვენსა და ნიჭს შორის: 1) ნიჭი არის გენეტიკის და/ან ვარჯიშის შედეგი, ხოლო სულიერი ნიჭი არის სულიწმიდის ძალის შედეგი. 2) ნიჭი შეიძლება ჰქონდეს ნებისმიერს, ქრისტიანს თუ არაქრისტიანს, მაშინ როცა სულიერი ნიჭი ფლობს მხოლოდ ქრისტიანებს. 3) მიუხედავად იმისა, რომ ნიჭიც და სულიერი ნიჭიც უნდა იყოს გამოყენებული ღვთის სადიდებლად და სხვებისთვის მსახურებისთვის, სულიერი საჩუქრები ფოკუსირებულია ამ ამოცანებზე, მაშინ როცა ნიჭი შეიძლება მთლიანად იქნას გამოყენებული არა სულიერი მიზნებისთვის.

Top