გარეშე: მსოფლმხედველობა

რას ამბობს ბიბლია აბორტის შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია აბორტის შესახებ? დასაშვებია თუ არა აბორტი ნებისმიერ შემთხვევაში ბიბლიის მიხედვით?

დაწვრილებით

რა არის აბსოლუტური იდეალიზმი?

რა არის აბსოლუტური იდეალიზმი? რა არის აბსოლუტური იდეალისტი? შეესაბამება თუ არა აბსოლუტური იდეალიზმი ბიბლიას?

დაწვრილებით

რა არის აბსოლუტური რეალობა?

რა არის აბსოლუტური რეალობა? რას ამბობს ბიბლია აბსოლუტურ რეალობაზე? როგორ შეესაბამება რეალობა სიმართლეს?

დაწვრილებით

რა არის აბსურდიზმი?

რა არის აბსურდიზმი? როგორ არის დაკავშირებული აბსურდიზმი ეგზისტენციალისტთან? რა არის აბსურდისტი?

დაწვრილებით

რა არის აქტუალობა და პოტენციალი?

რა არის აქტუალობა და პოტენციალი? რამდენად სასარგებლოა პოტენციალისა და აქტუალურობის ცნებები?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ეიგიზმზე?

რას ამბობს ბიბლია ეიგიზმზე? რა არის ასაკოვანი? როგორ უნდა უპასუხონ ქრისტიანებმა ასაკობრივ მიდგომას?

დაწვრილებით

რა არის აგნოსტიციზმი?

რა არის აგნოსტიციზმი? რატომ თვლიან აგნოსტიკოსებს, რომ ღმერთის არსებობა შეუძლებელია დადასტურდეს?

დაწვრილებით

რას ნიშნავს რაღაც ამორალური?

რას ნიშნავს რაღაც ამორალური? რა არის ამორალი? რამდენი გადაწყვეტილება/მოქმედება ამ სამყაროში მართლაც ამორალურია?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ცხოველთა უფლებების შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია ცხოველთა უფლებების შესახებ? არის თუ არა საკვები ცხოველზე ნადირობისა და მოკვლის ერთადერთი საფუძვლიანი მიზეზი?

დაწვრილებით

როგორ უნდა დადგეს ქრისტიანები თავიანთი რწმენისთვის ასეთ ანტიქრისტიანულ სამყაროში?

როგორ უნდა დადგეს ქრისტიანები თავიანთი რწმენისთვის ასეთ ანტიქრისტიანულ სამყაროში? რატომ ჩანს სამყარო ასე მტრულად განწყობილი ქრისტიანების მიმართ?

დაწვრილებით

რა არის ანტინომია?

რა არის ანტინომია? რა არის ანტინომიის რამდენიმე მაგალითი? რატომ არის მნიშვნელოვანი ანტინომიის გაგება?

დაწვრილებით

რა არის აპათეიზმი?

რა არის აპათეიზმი? რა არის აპათეისტი? რატომ არის ზოგიერთი ადამიანი ასე აპათიური ღმერთისადმი რწმენისა და სხვა სულიერი საკითხების მიმართ?

დაწვრილებით

რა არის არისტოტელიზმი?

რა არის არისტოტელიზმი? რა არის ბიბლიური შეხედულება არისტოტელეს ფილოსოფიაზე?

დაწვრილებით

რა არის ათეიზმი?

რა არის ათეიზმი? რა არის ათეისტი? რატომ სჯერათ ათეისტებს, რომ ღმერთი არ არსებობს? ათეიმი ისევე ეფუძნება რწმენას, როგორც თეიზმს?

დაწვრილებით

მე ათეისტი ვარ. რატომ უნდა ვიფიქრო გავხდე ქრისტიანი?

მე ათეისტი ვარ. რატომ უნდა ვიფიქრო გავხდე ქრისტიანი? რატომ უნდა განიხილონ ათეისტებმა ქრისტიანული რწმენის პრეტენზიები გულწრფელად?

დაწვრილებით

რა არის აქსიოლოგია?

რა არის აქსიოლოგია? როგორ უკავშირდება აქსიოლოგია ეთიკას? როგორია აქსიოლოგიის ქრისტიანული გაგება?

დაწვრილებით

შეიძლება თუ არა სიმღერაში ჩაფლული ზურგჩანთა სულიერად საშიში იყოს?

შეიძლება თუ არა სიმღერაში ჩაფლული ზურგჩანთა სულიერად საშიში იყოს? უკანმასკი ნამდვილად აწვდის სუბლიმინალურ შეტყობინებებს?

დაწვრილებით

როგორ უნდა გაიღვიძოს ქრისტიანული შეხედულება?

როგორ უნდა შეხედოს ქრისტიანს გაღვიძებას (გაღვიძებას)? საჭიროა თუ არა ქრისტიანებს გააღვიძონ მსოფლიოში არსებული ყველა უსამართლობა?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ანარქიაზე/ანარქიზმზე?

რას ამბობს ბიბლია ანარქიაზე? რას ამბობს ბიბლია ანარქიზმზე? არის თუ არა ანარქია სიცოცხლისუნარიანი მსოფლმხედველობა?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ხელოვნებაზე?

რას ამბობს ბიბლია ხელოვნებაზე? არის თუ არა მხატვარი კარიერა, რომელსაც შეუძლია ქრისტიანი განაგრძოს?

დაწვრილებით
Top